Sissy Herman

Positiviteit, enthousiasme, kracht, intuïtie, inspirator, stralen, verbindend, zelfliefde, gevoelig, bewust en recht-door-zee, dat zijn de woorden die mij als coach maar zeker ook als mens typeren. Ik heb een groot hart voor het helpen van anderen en hiervoor gebruik ik graag mijn creativiteit en enthousiasme.

Sissy Herman

Positiviteit, enthousiasme, kracht, intuïtie, inspirator, stralen, verbindend, zelfliefde, gevoelig, bewust en recht-door-zee, dat zijn de woorden die mij als coach maar zeker ook als mens typeren. Ik heb een groot hart voor het helpen van anderen en hiervoor gebruik ik graag mijn creativiteit en enthousiasme.

Ik herkende mezelf in de gevoelige kinderen in mijn praktijk

Jarenlang werkte ik op een administratiekantoor. Na het verlies van mijn dochter Roos gooide ik het roer om. In 2015 startte de opleiding tot kindercoach. Daarna stroomde ik door naar de opleiding tot gezinscoach (2017). In 2016 richtte ik mijn praktijk Sissy Coacht! op.

Direct kwamen er veel (hoog)gevoelige kinderen in mijn praktijk. Als kind was ik een gevoelig meisje en ik herkende mezelf in de gevoelige kinderen in mijn praktijk. Daarom heb ik specifiek een training gevolgd om kinderen met hun gevoeligheid te begeleiden zodat zij hun gevoeligheid niet meer als belemmering zien maar als kracht.

Aandacht

Ziekte liep als een rode draad door ons gezin. Dit was voor mij als tiener een nare tijd met veel pieken en dalen en onzekerheid als gevolg. Tijdens mijn opleiding werd mij de vraag gesteld wat iemand in mijn jeugdjaren voor mij had kunnen betekenen, om die tijd wat lichter te maken. Mijn antwoord was: “aandacht”.

Dat was wat ik nodig had als kind. Dat is ook wat de kinderen in mijn praktijk nodig hebben in een dergelijke situatie. Om kinderen nog beter te begeleiden heb ik een verdiepingstraining gevolgd bij het expertisecentrum omgaan met verlies. Nu kan ik gezinnen in een situatie van ziekte en rouw nog beter helpen.

Opleidingen van Sissy

HBO Kindercoach

Sonnevelt opleidingen

HBO Gezinscoach

Sonnevelt opleidingen

Kind en (op)voeding

Sonnevelt opleidingen

Psychosociale basiskennis

Sonnevelt opleidingen

Het was de Liefde

Training eetproblematiek

Gedeeld verdriet

Riet Fiddelaers

Traumaverwerking EMDR

Open Fields Opleidingen

Coach eigentijdse kinderen

Expertise hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid

Basisopleiding
‘Systemisch Kindercoach’

Ynnergy

Training
‘Ik ben 9 specialist’

Bauke Borsboom

New Beginnings
Programma

Expertise echtscheiding

Expertisetraining Karakterstructuren

Stenekes Academy

ACT

Training procesgerichte ACT

Kirsten

Positiviteit, enthousiasme, kracht, intuïtie, inspirator, stralen, verbindend, zelfliefde, gevoelig, bewust en recht-door-zee, dat zijn de woorden die mij als coach maar zeker ook als mens typeren. Ik heb een groot hart voor het helpen van anderen en hiervoor gebruik ik graag mijn creativiteit en enthousiasme.

Susan van de Sanden

Ik ben Susan van de Sanden. Ik ben oprecht, eerlijk, geïnteresseerd, heb gevoel voor humor en ben onderzoekend. Veiligheid, vertrouwen en openheid zijn waarden die in nastreef tijdens de speltherapie. Door jezelf open te stellen, ontstaat er ruimte voor begrip en kunnen we samen opzoek gaan naar oplossingen. Met als doel: het kind en de ouder(s) kunnen op eigen kracht weer samen verder!

Loopbaan van Susan

Na de opleiding HBO-pedagogiek (2020) en gewerkt te hebben als gezins- en spelbegeleider is het gevoel om kinderen te helpen op een aansluitende en speelse manier alleen maar gaan groeien. Om mijn affiniteit met spel en ontwikkeling van kinderen te combineren ben ik de opleiding Master speltherapie gaan volgen en ben ik sinds 2022 speltherapeut. Tijdens mijn loopbaan als speltherapeut heb ik gemerkt affiniteit en expertise te hebben met: sociale-emotionele ontwikkeling, hechting, traumaverwerking en moeilijkheden in de thuis- en leefomgeving.

Binnen mijn aanpak ga ik samen met het kind op onderzoek in zijn/haar belevingswereld. In het spel krijgt het kind de ruimte om te verwerken, te verkennen, te ontdekken en zichzelf te uiten. Op die manier kan het kind oplossingen die spelend worden gevonden, meenemen naar het dagelijks leven. Binnen de speltherapie staat niet alleen het kind centraal. Ook het gezin wordt hierin meegenomen, waardoor ouder en kind sessies vaak onderdeel zijn van het proces.
Om te reflecteren op mijn werk heb ik regelmatig contact met collega’s in de vorm van intervisie en supervisie. Daarnaast heb ik jaarlijkse bij- en nascholing, zodat ik mezelf blijf ontwikkelen. Ik sta geregistreerd bij de NVVS, FVB, register Vaktherapie en SKJ

Opleidingen van Susan

Master, Speltherapie

Christelijke Hogeschool Ede

HBO Bachelor, Pedagogiek

Fontys Hogeschool

Training “Een taal erbij”

Kontekst Gooise meren

Training vlaggensysteem

Fontys Hogeschool

Cursus Verbeterde meldcode en afwegingskader

Movisie

Minor,
Pedagoog in de sport

Fontys hogeschool
pedagogiek

Cursusdag Knutselen?
Handig!

Register vaktherapie ER NA scholing

Cursus Trauma?
Speel het klaar!

ER NA scholing, register vaktherapie

“Lach, dans, zing,
heb lief en geniet”