Soms gebeuren er dingen in je leven die je maar moeilijk een plekje kan geven

Privacyverklaring

Sissy Herman Coaching en Begeleiding

Tinie de Munnikstraat 39
5151 VW DRUNEN
t. +31 636329221
info@sissyherman.nl
KvK ’s-Hertogenbosch: 54644100
BTW-nr.: NL001787131B46
IBAN: NL55RABO0324894163

Sissy Herman Coaching & Begeleiding gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als je gebruik maakt van diensten van Sissy Herman Coaching & Begeleiding dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via het intake formulier dat je ontvangt bij aanmelding via de mail. Denk hierbij aan:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Indien nodig BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Indien nodig gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Sissy Herman Coaching & Begeleiding heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou of van je minderjarige kinderen. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Sissy Herman Coaching & Begeleiding bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Sissy Herman Coaching & Begeleiding zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname).
Sissy Herman Coaching & Begeleiding zal jouw gegevens uitsluitend opslaan in een beveiligde omgeving. Op deze manier zorgt Sissy Herman Coaching & Begeleiding voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.
Sissy Herman Coaching & Begeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sissyherman.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Sissy Herman Coaching & Begeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 06-36329221 of via info@sissyherman.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.